Saturday, June 28, 2008

Månegarm - Vargstenen


 1. "Uppvaknande" - 1:49
 2. "Ur själslig död" - 4:24
 3. "En fallen fader" - 5:57
 4. "Den gamle talar" - 2:08
 5. "Genom världar nio" - 5:37
 6. "Visioner på isen" - 8:53
 7. "Vargbrodern talar" - 1:32
 8. "I underjorden" - 4:12
 9. "Nio dagar, nio nätter" - 4:44
 10. "Vargstenen" - 5:34
 11. "Vedergällningens tid" - 3:46
 12. "Eld" - 2:36
Download

1 comment:

RIzo said...

This got password. Whats is?